Optimoi web-sivusi

Optimoimalla web-sivusi saat ne nousemaan hakukoneiden hakutuloksissa ylemmäksi listalla. Ensimmäiset kolme keräävät eniten klikkauksia, mutta tavoitteena pitää olla vähintään kymmenen ensimmäisen joukkoon pääseminen, sillä sitä alemmaksi sijoittuneita klikataan harvoin.Ensimmäiseksi on päätettävä, millaisia asiakkaita optimoinnilla halutaan saavutettavan: ostajia, tukijoita, tiedon saajia jne. Tämän jälkeen päätetään, millä hakusanoilla nämä asiakkaat löytyvät. Nämä avainsanat liitetään sivuston HTML-elementteihin. Näistä Title-elementti on tärkein, sillä se näkyy listauksessa otsikkona, jota klikkaamalla siirrytään ko. sivulle. Avainsanat tulee sijoittaa elementtiin luontevaksi osaksi otsikkoa. Otsikon alapuolella näytetään hakutuloksessa mahdollinen meta-tieto (meta-description-elementti), joka ei näy itse sivulla, vaan pelkästään hakutuloksessa. Siinä on hyvä kuvata tarkemmin sivustoa kuin mikä pelkän otsikon avulla onnistuu, ja tekstin tulisikin olla houkutteleva. Avainsanoja kannattaa lisätä myös sivustolla oleviin väliotsikoihin sekä erityisesti varsinaiseen tekstiin. On kuitenkin tärkeää olla ylioptimoimatta, sillä esimerkiksi Google voi laskea sivun sijoitusta, jos avainsanat toistuvat liiaksi. Esimerkiksi avainsanojen sijoittelu piilotekstiin ei yleensä jää hakukoneilta huomaamatta.Myös sivuston verkkotunnuksella on merkitystä. Jos avainsana löytyy siitä, voi hakutulos parantua – varsinkin, jos verkkotunnuksessa ei ole muuta kuin avainsana. Sivuston sisällä käytetyt linkit sivulta toiselle auttavat myös hakutuloksissa, jos niissä käytetään avainsanoja. Linkkien iällä on myös merkitystä – mitä vanhempia ne ovat, sitä paremmin ne sijoittuvat hakutuloksissa. Linkitys muilta sivustoilta parantaa sijoitusta, ja sitä enemmän, mitä enemmän linkittävillä sivustoilla on suosiota tai jos niistä löytyy samoja avainsanoja.Hakukoneet huomioivat myös käyttäjäkokemuksen. Jos käyttäjät poistuvat sivustolta nopeasti tai sivustolla on häiritseviä mainoksia, laskee se hakutuloksissa sijoittumista. Samoin käy, jos sivusto ei ole aina käytettävissä tai sivujen latautuminen kestää kauan. Ei myöskään kannata lisätä omalle sivustolleen linkkejä arveluttaviin sivustoihin.