Kuvan valitseminen nettisivulle

Nettisivustojen kuvat valitaan sen mukaan, millainen sivusto on kyseessä. Kuvan tulisi aina olla aiheeseen liittyvä ja ajatuksia herättävä. Myös kohdistuksella, eli mihin kuva asetetaan tekstiin nähden, on paljolti merkitystä lukijan kannalta.Näihin seikkoihin kannattaa siis paneutua ennen kuvan valitsemista. Pienetkin asiat merkitsevät, joten kuvan väärin sijoittaminen tai vääriä mielikuvia herättävä kuva voi jäädä nettisivustolla vierailevan mieleen negatiivisena asiana.web computer

Kuvakoon valitseminen ja sen muokkaaminen

Nettisivun kuvakoon täytyy olla sopiva, koska se vaikuttaa niin tekstin luettavuuteen kuin nettisivun nopeuteenkin. Isojen kuvien lataus kestää kauan, eivätkä kaikki välttämättä jaksa odottaa kuvan latautumista. Isojen kuvien katsominen on myös hankalaa pienemmiltä näytöiltä. Koska ei ole olemassa yhtä kuvakokoa joka sopii kaikkeen, löytyy kullekin sivustolle sopivin kuvakoko ainoastaan kokeilemalla. Yleisenä ohjeena voidaan pitää sitä, ettei kuva saisi olla leveämpi kuin sivuston teksti. Kuvan leveys ja korkeus ilmaistaan pikseleinä, esimerkiksi 200x150px.

Kuvat kasinoilla

Kasinoiden kasvattaessa suosiotaan 2000-luvulle tultaessa, on myös niiden nettisivuihin alettu panostaa. Jos tarkastellaan jotakin näistä sivustoista, voidaan huomata, että kuvat ovat suhteellisen pienikokoisia, eikä nettisivun lataamisen kulu paljon aikaa. Esimerkiksi casumokasino.com käyttää kuvia niin pelien esittelyn yhteydessä kuin artikkeleissa. Kaikki kuvista liittyvät jollakin tavalla kyseessä olevaan asiaan, joten kasino on onnistunut luomaan nettisivuistaan erinomaiset kuvien avulla. Värikkäät kuvat myös lisäävät käyttäjien positiivisia kokemuksia ja herättävät mielenkiinnon. Neutraalit värit, kuten harmaa, eivät yleisesti ottaen olekaan suositeltavia värejä kuvissa käytettäväksi. Nettisivun tarkoituksena on kuitenkin ensisijaisesti jäädä mieleen, jotta kävijä palaisi kyseiselle sivustolle uudelleen.

Kuvan linkittäminen nettisivuun

Kuvan voi lisätä nettisivulle myös linkin kautta. Jos halutaan tehdä linkki kuvatiedostoon, tehdään se ”valitse tiedosto” -painikkeen kautta. Sieltä avautuvasta tiedostoselaimesta voi valita juuri sen kuvatiedoston, jonka haluaa nettisivulle lisätä. Kuva lisätään klikkaamalla halutun tiedoston nimeä, jonka jälkeen se ilmestyy nettisivulle haluttuun kohtaan. Kuvien lisääminen linkin kautta on siis todella helppoa. Näin nettisivun tekijä voi käyttää myös omia kuviaan esimerkiksi netistä haettujen kuvien sijasta.